Bilder från renoveringen av Herrekvarns Kraftstation:

   

         

         

   

     
I början av 2005, efter stormen Gudruns framfart, växte tanken fram att Vi skulle försöka býgga om Kraftstationen och då speciellt turbinsumpen som var i väldigt dåligt skick.

Innan rivningen av den befintliga anläggningen var vi tvungna att såga det nedblåsta virket. Detta gick ganska bra, även om turbin sjöng på sista versen.

Nedan finns ett litet bildarkiv som beskriver ombyggnaden. Detta fylls på allt efter nya bitar faller på plats.

2007:

  • Ombyggnad av "lilla fallet" startade.

2008:

  • Nytt intagsgaller byggdes i aluminium.
  • Ombyggnad av "lilla fallet" avslutades.

2009:

  • Nya hydrauliska flodluckor installerades för att förenkla regleringen.

2010:

  • En PLC installerades för kontroll av turbin och grindrensare.
  • Grindrensare köptes in och installerades. Efter en del egna modifieringar  börjar den fungerar ganska bra.
  • Storahuset målades om och verandan reparerades.

     

2011:

Ännu en riktig besvärlig vinter med mycket is-kravning. Iår är det inte mycket arbeten inplanerade.

     

               

 

2014: