Uppbyggand av turbinsump, montering av turbin

2006-05-xx

I början av Maj startade arbetet med att bygga upp turbinsumpen. Den nedre delen består av 3" x 8" tryckt furu med en not av Ek. Den övre av 2" x 7" furu.

För att enkelt kunna lyfta ner de olika delarna av turbinen i sumpen byggdes en travers. Denna kommer också att användas för stöd av takreglarna.

I den nedre delen skall en plåt placeras. I denna plåten svetsas sugröret fast underifrån.

         

         

     

2006-06-03 .. 06-05

Efter en del arbete med plåten (borra fästhål och gänga pin-bultar), hissades den ner i sumpen och fästes i bottenbalkarna. Därefter målades den och traversen med panzarol.

När detta var gjort påbörjades arbetet med överbyggnaden (golvet). 5 st golvreglar fästes i IPE-balkarna. Därefter började golvet spikas fast. Endast en del kunde läggas pga. att övriga delar av turbinen måste kunna lyftas på plats.

       

 

2006-06-10

Dagen började tidigt med en stadig frukost. Sedan bar det iväg för att hämta det 1 ton tunga löphjulet. Detta drogs på plats och hissades sedan ned på en provisorisk ställning.

       

 

2006-06-22   -  06-30

Fler delar levererades och monterades. Tubinen börjar se ut som den gjorde innan demonteringen.

       

2006-07-26

Turbinsumpen färdigställdes. Endast en del småjusteringar kvar.

 

 

Tillbaka