Dokumentering av den gamla anläggningen.

2005-05-08

Innan den gamla anläggningen revs gjordes en noggrann dokumentering av anläggningen.

       

       

Tillbaka