Ny överbyggnad/maskinhall:

2006-07-01 - 2006-07-20

En ny överbyggnad uppfördes där generator, styrsystem mm. skall placeras. Takreglarna består av limträ balkar. Ovanpå dessa 22mm råspånt, takpapp och sedan plåt.

Väggarna byggdes upp av 45x95 reglar. Dessa täcktes med asfaboard och gipsplattor. 4 fönster placerades också ut.

Den väggen där den elektriska utrustningen skall placeras används råspånt istället för gips.

 

       

       

2006-07-21  -  2006-07-29

Elskåpet monterades på plats. Fästet för generatorn likaså. Dörr och fönster målades och sattes in.

     

2006-08-14

Slut på semester och bygget börjar närma sig slutet. Maskinhallen är färdigbygd. Endast lite målning kvar. Plåttaket skruvat på plats och foder, vindskivor mm målade.

       

 

2006-10-21 .. 22

Projektet närmar sig slutet. Elektronik och elinstallationer klara. Generator, turbinaxel och transmission på plats. Provkörningen gick utan några som helst problem. Nu väntar vi bara på Vattenfall och elektriken för inkoppling på nätet.

       

     

 

2006-11-11

Infasning på nätet gick utan några som helst problem....

 

Tillbaka