Bilder från drift.

Under senare delen av November installerades Hydraulik. Omfattande elinstallationer utfördes också.

Efter en del små justeringar driftsattes anläggningen i början av Januari.

Helt ny el-central installerades.

Bilder från drift (2007-01-09).

     

     

Tillbaka