Svetsning av nytt ramverk

2005-09-25 - 10-07

Den gamla sumpen var helt uppbyggd av träbalkar. För att minska underhållsarbetet, ersattes träbalkarna av stål istället. Stålet köptes in från Tappers i Falköping (www.tappers.se).

Sumpen består av två delar, den övre och den nedre. I den nedre är turbinen placerad. Balkarna som bär upp den nedre delen är av typen HEA200. Spännvidden är ca 3 m. Dessa balkar är behandlade med ca 500 µm epoxy-lack. Anledningen till detta är att de är svåra att underhålla och att de kommer i direkt kontakt med vatten.

Övriga balkar är av typen IPE160. Dessa är endast behandlade med Panzarol, rostskyddsfärg.

Arbetet med svetsningen var både tungt och tidskrävande och pågick på kvällar och helger under några veckor.

Utan MYCKET god hjälp av bekanta vet jag inte hur det hade gott.

     

   

Tillbaka