Gjutning av nya fundament:

2005-07-14 - 2005-08-20

I och med att den gamla sumpen hade rivits fann vi att de fundament som den hade stått på helt eller delvis saknades.

Ett antal gjutformar byggdes och ca 4,5 m betong blandades och gjöts i olika etaper.

       

       

     

Tillbaka