Rivning av den gamla anläggningen.

2005-07-03

Efter ett omfattande arbete med att demontera turbinen och kuggväxel kunde arbetet med att riva sumpen börja.

Med god hjälp av en granne med bra maskiner gick arbetet både snabbt och smidigt.

Under rivningens gång upptäcktes att befintlig turbin var i så dåligt skick att den med stor sannolikhet inte kunde användas.

     

     

   

Tillbaka