Läggning av ny träbotten.

2005-09-19 - 09-25

Den nya botten i turbinsumpen består av 3" tryckimpregnerat virke som vilar direkt ovanpå stålbalkarna. Stålbalkarna är behandlade med ca 500 µm epoxy lack.

Någon spåntning av virket behövdes ej då det var torrt när det lades.

Väggarna i de nedre delen av sumpen skall också bestå av 3" tryckimpregnerat virke. Detta virket spåntas med en not av ek.

     

     

Tillbaka