Förra seklet        Vinter bilder, 2006        Vinter bilder, 2009/10       

 

Bilder från Kvarnen och dammen, från början på förra seklet.

De två första bilderna visar uppbyggnaden av dammen 1937. Denna ombyggnad skedde efter att kvarnen rivits pga. sättningar i grunden.

De gamla vattenhjulen som tidigare använts för att driva sågen och kvarnen ersattes då med en francis vattenturbin.

Denna turbin har sedan varit i drift fram till våren 2005.

 

           

 

Tillbaka