Bilder från renoveringen av lilla-fallet:

     Före                Efter

     

Ett av utskoven (lilla-fallet) var i stort behov av renovering. Vi antog att det var byggt i början av 30 talet, med lite renovering under 70-talet. Istället för att bygga ett i trä, beslutade vi oss för att gjuta nya fundament i betong och att förstärka dammvallen.

Nedan finns ett litet bildarkiv som beskriver ombyggnaden. Detta fylls på allt efter nya bitar faller på plats.


Först så byggdes fångdammar med hjälp av sandsäckar. En granne fyllde också igen en del av ån med hjälp av sin lastmaskin.

Den gamla träkonstruktionen mättes upp, dokumenterades och revs. Detta för att vi skulle få utskovet på samma höjd som det gamla. Sedan plockades de gamla stenkistorna bort.

Fram tills nu hade allt gått enlig planerna, men så kom regnet. Det regnade i dagarna sju (tio) och vattnet i Tidan svämmade över våra fångdammar. Vi lyckades tillslut förstärka dem så pass att vi kunder börja bygget av gjutformar.

3 m3 betong blandades, bars i hinkar ca 100m, (6 liter i varje), så många hinkar blev det. Besök av goda vänner underlättade arbetet betydligt.

     

Efter ett par veckors arbete blev äntligen etapp ett av bygget klart. Nästa del får vänta tills kommande år.

2008. Nästa etapp av bygget. Ca 4.5 meter av dammen byggdes om. Ca 4 m3 betong blandades och bars på plats. Den här gången kunde vi köra nästan hela vägen fram med traktor. Den gamla dammvallen hade året innan byggds om och breddats.

2009. Under sommaren gjöts ytterligare ca 10 cm betong på de tidigare gjutna fundamenten. Detta för att dammkrönet skulle få samma höjd som det gamla.