Ombyggnad av flodluckorna

     Före                Efter

 

Efter flera års bekymmer med de gamla flodluckorna bestämde Vi att automatisera dessa. Det största problemet var att då tappningen ändrades var vi beroende av att bekanta till oss skulle  öppna resp. stänga luckorna. Då de gamla var av typen "spett-luckor" var detta ett riktigt tungt arbete.

Hydraulsystem köptes in från Lalmek (www.lalmek.se) och nya luckor svetsades ihop och en travers byggdes.

Luckorna tillverkades av 10 mm stålplåt. På dessa svetsades I-balk för att få en stabilare konstruktion. Luckorna målades sedan med Epoxi-färg. Tillsist monterades glidskenor av nylon.

För att kontrollera hur mycket luckurna är öppna installerades ultraljuds-givare från Honeywell. Detta för att kunna få en beröringsfri avkänning.

Vi kan konstatera att det fungerar riktigt bra efter ett års drift (även efter den kalla vintern 2009/2010).

För att kontrollera/styra luckorna används en PLC från Crouzet (M3). Den kommuniserar med styrdatorn via Ethernet/Modbus.